Rynek zbóż i oleistych

L03-image

Bieżąca analiza fundamentalna rynku zbóż i nasion oleistych w Polsce, z uwzględnieniem rynku UE i światowego.

Raport miesięczny Przegląd Rynku Zbóż, Pasz i Roślin Oleistych w Polsce i na Świecie:

 • bieżąca analiza sytuacji na rynku zbóż, produktów zbożowych, nasion oleistych i komponentów paszowych w kraju;
 • bilanse poszczególnych zbóż i rzepaku aktualizowane na bieżąco;
 • dane handlu zagranicznego zbożami, nasionami oleistymi i ich pochodnymi;
 • informacje i dane z rynku UE-25 i światowego;

Tygodniowy raport nt. sytuacji na rynku zbóż i oleistych w Polsce i na świecie:

 • notowania cenowe na rynku krajowym;
 • bieżące wiadomości i dane z kraju i ze świata;
 • notowania cenowe na głównych giełdach światowych;

Dzienne informacje i dane z rynku zbóż i nasion oleistych:

 • akty prawne
 • notowania cenowe z giełd światowych
 • wyniki przetargów
 • bieżące dane statystyczne
 • nowiny z rynku zbożowego i nasion oleistych

Stały dostęp do najświeższych danych i informacji rynkowych poprzez kontakt internetowy, mailowy bądź telefoniczny.

Błyskawiczna pomoc w uzyskaniu niezbędnych danych i informacji rynkowych.