Sparks Polska Sp. z o. o.

Nasza firma powstała w 1997 roku i od tego czasu oferuje pełen zakres usług badawczych, analitycznych, informacyjnych oraz konsultingowych dla branży rolno-spożywczej.

Sparks Polska Sp. z o.o. dostarcza analizy i informacje rynkowe wielu firmom działającym w branży rolno-spożywczej na terenie całego kraju i za granicą. Nasi klienci to przede wszystkim firmy z branży zbożowej, paszowej, mleczarskiej i tłuszczowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy

Rynek mleczarski

L03-image

Bieżąca analiza fundamentalna rynku mleka i produktów mleczarskich w Polsce, z uwzględnieniem rynku UE i światowego.

Rynek zbóż i oleistych

L03-image

Bieżąca analiza fundamentalna rynku zbóż i nasion oleistych w Polsce, z uwzględnieniem rynku UE i światowego.

Projekty

L03-image

Dla klientów z branży rolno-spożywczej, SPARKS wprowadził specjalne programy oparte na ścisłej współpracy z firmami z branży.