Projekty

L03-image

Projekty wykonywane na indywidualne zlecenie klienta

Wychodząc naprzeciw wzrastającym wymaganiom klientów z branży rolno-spożywczej, SPARKS wprowadził specjalne programy oparte na ścisłej współpracy z firmami z branży. Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie z uwzględnieniem aktualnych oraz przyszłych potrzeb firmy. Zakres indywidualnego projektu jest każdorazowo ustalany z klientem. W skład projektu wchodzi m.in.:

  • ścisła współpraca konsultanta, w ramach której mogą być wykonane indywidualne analizy, prognozy, studia i raporty;
  • stały kontakt telefoniczny konsultantów z osobami odpowiedzialnymi w firmie, bieżące doradztwo i pomoc przy rozwiązywaniu problemów;
  • dostarczanie analiz i prognoz dotyczących danego segmentu rynku rolno-spożywczego w określonym zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta;

 Opracowywanie szczegółowych produktów informacyjnych i baz danych

Ponadto, służymy swoją pomocą firmom działającym w Polsce, pozostałych krajach UE, oraz krajach WNP w zakresie pozyskiwania szczegółowych informacji rynkowych, określaniu trendów rynkowych oraz identyfikacji kluczowych czynników mających istotny wpływ na rozwój analizowanych przez nas rynków rolnych i działań inwestycyjnych w sektorze rolno – spożywczym i rolnictwie.

  • Analizy wybranych segmentów rynku rolno-spożywczego;
  • Analizy wybranych segmentów rynku rolno-spożywczego;
  • Profile strategiczne firm;
  • Analizy konkurencyjności;

Analiza potencjalnych możliwości rozwojowych i inwestycyjnych

Region, w którym SPS prowadzi swoją działalność stwarza wiele możliwości rozwoju firm lokalnych jak i przedsiębiorstw międzynarodowych poszukujących szans wejścia na te rynki. SPS doskonale znając uwarunkowania w tym regionie oraz posiadając szerokie kontakty z firmami lokalnymi oraz przedsiębiorstwami międzynarodowymi oferuje usługi w zakresie identyfikacji szans rozwoju firm.

Raporty specjalne

Każdego roku, SPS opracowuje raporty specjalne analizujące zagadnienia mające wpływ na dalszy rozwój wybranych segmentów rynku rolno-spożywczego.