O NAS

L03-image


 

Nasza firma powstała w 1997 roku i od tego czasu oferuje pełen zakres usług badawczych, analitycznych, informacyjnych oraz konsultingowych dla branży rolno-spożywczej.

Sparks Polska Sp. z o.o. dostarcza analizy i informacje rynkowe wielu firmom działającym w branży rolno-spożywczej na terenie całego kraju i za granicą.
Nasi klienci to przede wszystkim firmy z branży zbożowej, paszowej, mleczarskiej i tłuszczowej.

Sparks Polska Sp. z o.o. obejmuje swoim zasięgiem Polskę, pozostałe kraje Europy Środkowej, Europę Zachodnią, a także kraje WNP.

 


Oferta

L03-image

ONAS1

Rynek zbóż i oleistych

onas2

Rynek mleczarski

onas3

Projekty